31 ธันวาคม 2015

พระองค์จะประกาศความสว่างแก่พวกเราและคนต่างชาติ

เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่ฟื้นจากความตาย    

ถอดความจาก กิจการ 26: 23

image

30 ธันวาคม 2015 ไม่เฉยเมย

 เพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจและหันมาหาพระเจ้า

ประพฤติตัวอย่างเหมาะสมกับชีวิตที่กลับใจใหม่แล้ว 

                                                                        ถอดความจาก กิจการ 26: 20
Daily2015_12_-30act26-19-21

27 ธันวาคม 2015

ฉันจะสรรเสริญพระเจ้าให้หมู่ประชาชาติ

จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 18:49

26 ธันวาคม 2015

แน่ที่เดียว พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของฉัน 

องค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ค้ำชูฉันไว้ 

ถอดความจาก สดุดี 54:4

friend1re

25 ธันวาคม 2015 คำสารภาพของเปาโล

ข้าพระบาทไปลงโทษพวกเขาในธรรมศาลา  บังคับให้พวกเขากล่าว

คำหมิ่นประมาทพระเจ้า

ถอดความจากกิจการ 26:11

Daily2015_12_-25act26-9-11

24 ธันวาคม 2014 เคยเป็นยอดฟาริสี

เวลานี้ข้าพระบาทกลับต้องมายืนแก้คดี เพราะเชื่อหวังใจในสิ่ง

ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แก่บรรพบุรุษ

ถอดความจากกิจการ 26:6
Daily2015_12_-24act26-4-8
 

กิจการ 13

titleActs13

 

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเรื่อง 

11×11 Acts13

Tags: เซาโล บารนาบัส   ไซปรัส  บารเยซู  เปาโล พระวิญญาณบริสุทธิ์  เอลีมาส  อันทิโอก ปิสิเดีย  ธรรมศาลา  เปอร์กา  ดาวิด  โมเสส  ยอห์น  เยรูซาเล็ม คนต่างชาติ  คืนพระชนม์
สะบัดผงคลีดิน  สตรีมีศักดิ์

22 ธันวาคม 2015 ขอรายงานดีๆ

หากท่านได้ไต่สวน ข้าพเจ้าก็จะมีรายงานผลการไต่สวนที่แน่ชัด

ถอดความจากกิจการ 25:26 

Daily2015_12_-22act25-23-27

กิจการ 12

acts12title

11×11 ACTS12

tags: เปโตร,จำจอง, ทูตสวรรค์, คริสตจักร,อธิษฐาน

 

กิจการ 11

Untitled-2

 

11×11 ACTS11

tags: อากาบัส  เปโตร  พระวิญญาณบริสุทธิ์ ยูเดีย  คริสเตียน   ทูตสวรรค์  ยัฟฟา  คนต่างชาติ  ทารซัส  จักรพรรดิคลาวดิอัส  กันดารอาหาร

21 ธันวาคม 2015 ขังไว้ก่อน

เปาโลกลับขอให้ขังเขาไว้เพื่อให้ซีซาร์เป็นผู้ตัดสิน

ถอดความจากกิจการ 25: 21

Daily2015_12_-21act25-20-22