30 มีนาคม 2017 ส่งตัว

พระเยซูถูกพาไปกองบัญชาการของโรม 

ถอดความจาก ยอห์น 18:28
john18-27-28-Daily2017_3_30

  

27 มีนาคม 2017 ตบทำไม?

แต่หากเราพูดถูกต้อง ท่านมาตบเราทำไม?

ถอดความจาก ยอห์น18:23
john18-22-23-Daily2017_3_27

25 มีนาคม 2017 ขออยู่ในพระนิเวศ

สิ่งหนึ่งที่ฉันทูลขอจากพระเจ้า   เป็นสิ่งที่ฝันหา

คือการที่จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์

ตลอดวันคืนแห่งชีวิต

ถอดความจากสดุดี 27:4

คลิกที่เนื้อเพลง

Screen Shot 2017-03-24 at 5.28.46 PM

ขอให้ข้าอยู่ในพระนิเวศ

24 มีนาคม 2017 คำตอบตรงๆ

ถามคนที่เขาฟังเราสอนสิ พวกเขารู้ว่าเราพูดอะไร 

ถอดความจากยอห์น 18:21
john18-21-Daily2017_3_24