30 ตุลาคม 2017 เรียนจากมด

เจ้าคนเกียจคร้าน จงไปเรียนรู้จากมด

สังเกตการทำงานของมัน แล้วจงฉลาดขึ้น

ถอดความจาก สุภาษิต 6:6

 
https://www.youtube.com/watch?v=CuuHBRPRPvk&t=21s

28 ตุลาคม 2017 กำไร

แผนงานของคนขยันขันแข็ง นำกำไรมาให้

ส่วนความรีบร้อนนำมาซึ่งความขัดสน

ถอดความจาก สุภาษิต 21:5

???????????????????????????????

26 ตุลาคม 2017 คำอธิษฐาน

 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเรา

ดำรงอยู่กับท่านเถิด

ถอดความจาก ฟีลิปปี 1:2

thaicries

 

25 ตุลาคม 2017 ข้อลึกลับ

ความมั่งคั่งของข้อลึกลับนี้คือ

พระเยซูทรงอยู่ในใจ

ถอดความจากโคโลสี 1:27

col-1-27-Daily-2017-10-25

23 ตุลาคม 2017 ไม่อายแล้ว

ถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเอลีซาเบธ ผู้หญิงที่ทุกข์ทน หัวใจปวดร้าวมานาน

พระเจ้าก็ทรงเมตตาเราเช่นกัน….

วันที่พระเจ้าทรงมองฉัน  ก็ทรงทำอย่างนี้ให้

เพื่อว่าฉันจะไม่ต้องอายใครๆ อีกต่อไป

ถอดความจาก ลูกา 1:25

luke1 24-25

20 ตุลาคม 2017 ครบ 100%

เพื่อจะกล่าวคำของพระองค์อย่างครบถ้วน

ถอดความจาก โคโลสี 1:25
col-1-1-25-26-Daily-2017-10-20-2

16 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าพอพระทัย

อีกไม่นาน จะถึงวันคล้ายวันที่พระเยซูบังเกิด  เรามาทบทวนเรื่องราวของการบังเกิดนั้นกัน

เริ่มจาก ลูกา บทที่ 1

ทั้งสองเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่มีที่ติ

ถอดความจากลูกา 1:6

Lu1 5

Lu1 6-9

 

14 ตุลาคม 2017สิ่งที่สำคัญก่อนอื่นใด

ครั้งที่คนอิสราเอลได้กลับมาจากบาบิโลน พวกเขามัวสาละวนกับเรื่องของตัวเอง พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า

จงขึ้นไปที่เนินเขา และนำไม้มาสร้างพระนิเวศ

เราจะพอใจในพระนิเวศนั้น และเราจะได้รับเกียรติ

ถอดความจาก ฮักกัย 1:8
IMG-0335 copy

12 ตุลาคม 2017 คืนดีแล้ว

บัดนี้ โปรดให้คืนดีกับพระองค์

โดยร่างกายที่ตายของพระเยซู

ถอดความจากโคโลสี 1:22

col-1-1-21-22-Daily-2017-10-13