31 พฤษภาคม 2018 เท่าเทียมกัน

พระเยซูทรงไปตามเมือง หมู่บ้าน ประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 8:1

Luke-8-1-3

สรุปย่อวิวรณ์ตอน 2

อาเมน องค์พระเยซูเจ้า โปรดเสด็จมาเถิด

วิวรณ์ 22:20

69-70-Revelation-Thai

บทสรุปย่อ วิวรณ์ ตอน 2 บทที่ 12-22

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

https://

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

สรุปย่อวิวรณ์ตอน 1


นี่เป็นการสำแดงของพระเยซูคริสต์

ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พระองค์

วิวรณ์ 1:1

69-70-Revelation-Thai

 

บทสรุปย่อ วิวรณ์ตอนที่ 1 บทที่ 1-11

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

25 พฤษภาคม 2018 คิดลบ

ถ้าท่านเยซูเป็นผู้เผยพระคำจริง ท่านน่าจะรู้….

ถอดความจาก ลูกา 7:39

Luke7-39-40

สรุปย่อ ยูดา

จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะที่

กำลังรอคอยพระเมตตาของพระเยซู

ถอดความจากยูดา 21

68-Jude-Thai

 

บทสรุปย่อ ยูดา

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting เพื่อเลือกซับไตเติ้ลภาษาไทย
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

สรุปย่อ 1 2 3 ยอห์น

ให้เรารักซึ่งกันและกัน

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:7

67-123-John-Thai

 

บทสรุปย่อ 1 2 3 ยอห์น

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

18 พฤษภาคม 2018 ผู้มาก่อน

เราจะส่งทูตของเรามาก่อนหน้าท่าน

เพื่อนเตรียมทางท่านล่วงหน้า

ถอดความจากลูกา 7:24-27

Luke7-24-27

16 พฤษภาคม 2018 สงสัยก็ถาม

ยอห์นจึงให้ศิษย์ทั้งสองคนไปถามพระเยซู

“ท่านเป็นผู้ที่จะมา หรือเราจะต้องคอยผู้อื่น”

ถอดความจาก ลูกา 7:19

Luke7-18-20

สรุปย่อ 2 เปโตร

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะมาถึง

เหมือนอย่างขโมยแอบเข้ามา

ถอดความจาก 2 เปโตร 3:10

66-2-Peter Thai Bibleprojectpng

บทสรุปย่อ 2 เปโตร

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

11 พฤษภาคม 2018 อย่าร้องไห้

เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเข้า ทรงสงสารนาง ตรัสว่า “อย่าร้องไห้ไปเลย”

ถอดความจากลูกา 7:12-13

Luke7-12-13re