สรุปย่อ ลูกา ตอน 1

จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า 

จงทำทางของพระองค์ให้ตรง

ถอดความจาก ลูกา 3:4

47-48 LukeTHAI

บทสรุปย่อ ลูกา ตอน 1
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

28 มิถุนายน 2018 ทันควัน!

เธอเบียดคนมาข้างหลัง และแต่ชายเสื้อคลุมของพระเยซู

ทันใดนั้นเอง เลือดก็หยุด!

ถอดความจาก ลูกา 8:44


Luke-8-42-44

26 มิถุนายน 2018 ไปเล่า…

เจ้าจงกลับไปบ้าน เล่าให้คนอื่นฟังว่า

พระเจ้าทรงทำสิ่งดีในชีวิตเจ้ามากเพียงใด

ถอดความจาก ลูกา 8:38

Luke-8-38-39

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 2

ยอห์น คือศิษย์ผู้เป็นพยานเรื่องราวเหล่านี้

เขาบันทึกเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ และเรารู้ว่า

คำพยานของเขาเป็นจริง

ถอดความจาก ยอห์น 21:24-25

John

 

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 2
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

 

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 1

John

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 1
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

18 มิถุนายน 2018

พระเยซูทรงพบชายที่ถูกผีสิงมานาน

ถอดความจาก ลูกา 8:27

Luke-8-26-27

สรุปย่อ กิจการ ตอน 2

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า

“ไปเถอะ เราจะส่งเจ้าไปไกล เพื่อไปยังคนต่างชาติ”

ถอดความจาก กิจการ 23:21
49-ActsThai
บทสรุปย่อ กิจการ ตอน 2
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=Z-17KxpjL0Q

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

สรุปย่อ กิจการ ตอน1

แต่เจ้าจะได้รับฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลงมาเหนือพวกเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 1:8

49-ActsThai

บทสรุปย่อ กิจการตอนที่ 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

11 มิถุนายน 2018 เอาใจใส่..

เจ้าจะต้องเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟังให้ดี

คนใดที่มีอยู่ จะได้รับเพิ่มขึ้น

ถอดความจากลูกา 8:18

Luke-8-18