31 กรกฎาคม 2018 คนใหญ่สุด

ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในหมู่พวกเจ้า คือผู้ที่ยิ่งใหญ่สุด

ถอดความจาก ลูกา 9:48

MobileLuke9-46-48

สรุปย่อ อพยพ ตอน 2

 

อย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเรา

ถอดความจาก อพยพ 20:3
03-04exodusThai

บทสรุปย่อ อพยพ ตอน 2

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

สรุปย่อ อพยพ ตอน 1

เราได้เห็นความทุกข์ยากของคนของเราในอียิปต์…

เราจึงลงมาเพื่อช่วยเขา

ถอดความจาก อพยพ3:7,8

03-04exodusThai

บทสรุปย่อ อพยพ ตอน 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

26 กรกฎาคม 2018 ทำไม่ได้

กระผมขอให้ศิษย์ของท่านขับมันออก

แต่พวกเขาทำไม่ได้

ถอดความจากลูกา 9:40
MobileLuke9-37-40

25 กรกฎาคม 2018 เชื่อฟังพระบุตร

มีสุรเสียงของพระเจ้าออกมาจากเมฆ

“นี่คือบุตรชายของเรา เป็นผู้ที่เราเลือกไว้ จงเชื่อฟังท่าน”

ถอดความจาก ลูกา 9:35

MobileLuke9-35-36

24 กรกฎาคม 2018 ราศีงดงาม

โมเสสกับเอลียาห์ มาสนทนากับพระเยซู ทั้งสองก็มีราศีงดงาม

ถอดความจาก ลูกา 9:30-31

MobileLuke9-30-32

สรุปย่อ ปฐมกาล ตอน 2

เจ้าไม่ชื่ออับรามต่อไป แต่จะเป็นอับราฮัม

เพราะเราได้ทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ

ถอดความจาก ปฐมกาล 17:5

01-02 Genesis-Thai

บทสรุปย่อ ปฐมกาล ตอน 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=F4isSyennFo

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

สรุปย่อ ปฐมกาล ตอน 1

 ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และโลก

ถอดความจาก ปฐมกาล 1:1

01-02 Genesis-Thaiบทสรุปย่อ ปฐมกาล ตอน 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

 

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

20 กรกฎาคม 2018 อายไปอายมา

ใครก็ตาม ที่อายเพราะเราและคำพูดของเรา

บุตรมนุษย์ก็จะอายเพราะเขาในวันที่ทรงกลับมา

ถอดความจาก ลูกา 9:26

MobileLuke9-25-27re

 

สรุปย่อ มัทธิว ตอน 2

เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุค

ถอดความจาก มัทธิว 28:20

42-MatthewTHAI

บทสรุปย่อ มัทธิว ตอน 2
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

 

สรุปย่อ มัทธิว ตอน 1

นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกไว้

ผู้ที่เรารักและชื่นชม

ถอดความจากมัทธิว 12:18

42-MatthewTHAI

บทสรุปย่อ มัทธิวตอน 1
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com