สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1

 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “มา เรามาตกลงกัน

แม้บาปของเจ้าเป็นสีแดงเข้ม ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ”

ถุอดความจาก อิสยาห์ 1:18

22-23-Isaiah-Thai

 บทสรุปย่อ อิสยาห์ ตอน1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

 

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

สรุปย่อเพลงซาโลมอน

ฉันจะตามหาคนรักของฉัน… แต่ก็หาไม่พบ

ถอดความจาก เพลงซาโลมอน 3:221-Song-of-Songs Thai

บทสรุปย่อ เพลงซาโลมอน

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

 

 

24 กันยายน 2018 คนชนะ

หากมีคนที่แข็งแรงกว่า มาสู้และชนะเขา

ก็จะริบอาวุธที่เขาวางใจไป

ถอดความจาก ลูกา 11:22

MobileLuke11-21-23

 

 

สรุปย่อ ปัญญาจารย์

มีฤดูสำหรับทุกสิ่ง มีเวลาสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้า

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 3:1

20 Ecclesiastes-Thai

 บทสรุปย่อ ปัญญาจารย์

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

https://www.youtube.com/watch?v=lrsQ1tc-2wk

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

 

 

สรุปย่อสุภาษิต

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางรากของโลกด้วยสติปัญญา

พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความหยั่งรู้

ถอดความจาก สุภาษิต 3:19

19-Proverbs-Thai

บทสรุปย่อ สุภาษิต

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

 

21 กันยายน 2018 มาถึงแล้ว

ในเมื่อเราขับผีด้วยนิ้วของพระเจ้า

อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกเจ้าแล้ว

ถอดความจากลูกา 11:20

MobileLuke11-19_22

19 กันยายน 2018 อำนาจใคร?

เมื่อพระเยซูทรงขับผีใบ้ออกจากคนหนึ่ง

คนใบ้คนนั้นก็พูดได้เลย

ถอดความจาก ลูกา 11:14

MobileLuke11-14-16ree

17 กันยายน 2018 เชื่อเถอะ

จงขอแล้วจะได้รับ  จงหาแล้วจะพบ

จงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่เจ้า

ถอดความจากลูกา 11:9-10

MobileLuke11-9-10

สรุปย่อสดุดี

ประชาชาติทั้งหลาย  

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

ถอดความจากสดุดี 117:1

18-Psalms-THAI บทสรุปย่อ สดุดี

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

สรุปย่อ โยบ

ขัาพระองค์รู้แล้วว่า พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งได้

ไม่มีอะไรจะมาขวางแผนการของพระองค์ได้

ถอดความจาก โยบ 42:2

17-Job-THAI

บทสรุปย่อ โยบ
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail.com

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

14 กันยายน 2018 ขอ หา เคาะ

จงขอ แล้วจะได้รับ จงหาแล้วจะพบ

จงเคาะ แล้วประตูจะเปิดให้แก่เจ้า

ถอดความจาก ลูกา 11:9

MobileLuke11-9-10

12 กันยายน 2018 ขอยืมขนมปัง

อย่ามากวน เราปิดบ้านแล้ว ลูกนอนแล้วกับเรา

เราลุกไปหยิบให้ไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 11:7

MobileLuke11-5-7