29 เมษายน 2019 คนเช่าสวนจอมโกง

เจ้าของสวนใช้อีกคนไปเป็นคนที่สาม

แต่คนเช่าสวนก็ทำร้ายจนบาดเจ็บ  และไล่กลับไปเหมือนเดิม

ถอดความจาก ลูกา 20:11-12

Lukemobile20v11-12

22 เมษายน 2019 ไม่มีช่องสังหาร

พวกเขาก็ไม่มีช่องทางที่จะทำอะไรได้เลย

เพราะว่าประชาชนชอบฟังพระองค์มากจริง ๆ

ถอดความจาก ลูกา 19:48

MobileLuke19v47-48Recovered

19 เมษายน 2019 บ้านโจร

บ้านของเราควรเป็นบ้านอธิษฐาน

แต่พวกเจ้ากลับทำให้กลายเป็นถ้ำโจร

ถอดความจาก ลูกา 19:46
MobileLuke19v45-46Recovered

11 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

“เข้าไปในหมู่บ้านนั้น เจ้าจะพบลา ตัวหนึ่งผูกอยู่

ไม่มีใครเคยขี่ลาตัวนี้ จงแก้ เชือกและจูงมันมา”

ถอดความจาก ลูกา 19:28-30

MobileLuke19v28-30