31 กรกฎาคม 2019 บนไม้กางเขน

พระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดยกโทษให้พวกเขาด้วย

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

ถอดความจาก ลูกา 23:34

Luke23-mobile-v34

 

29 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

เพราะถ้าเขายังทำเช่นนี้กับต้นไม้สด

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งเหี่ยวล่ะ?

ถอดความจากลูกา 23:31

Luke23-mobile-v30-31

26 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

ลูกสาวเยรูซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้เพื่อเราเลย

จงร้องไห้เพื่อตัวเองและลูก ๆ ของพวกเจ้าเถิด

ถอดความจาก ลูกา 23:28

Luke23-mobile-v28-29

25 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

คนมากมายติดตามพระองค์

ทั้งเหล่าผู้หญิงที่ร้องไห้เสียงดังตามไปด้วย

ถอดความจาก ลูกา 23:26-27

Luke23-mobile-v26-27

17 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าเฮโรด

เฮโรดดึใจมากที่ได้เจอพระเยซู

เพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของพระองค์มานานแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 23:8

Luke23-mobile-v6-8

16 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าปีลาต

ปีลาตหันไปพูดกับปุโรหิตและประชาชน

“ข้าไม่เห็นว่า ชายคนนี้มีความผิดอะไร”

ถอดความจาก ลูกา 23:4
Luke23-mobile-v3-5