28 กุมภาพันธ์ 2020 รักษาระเบียบ

1-Timothy-5-21

 

1-Timothy-5-21cm

 

 

ข้าฯกำชับเจ้าเรื่องนี้ ต่อพระพักตร์ พระเจ้า พระเยซูคริสต์ และเหล่า ทูตสวรรค์ ที่ทรงเลือกไว้ว่า ให้รักษาระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร ไม่ลำเอียง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:21

ท่านเปาโลกับท่านยากอบ (ยากอบ 2) พูด เรื่องเดียวกัน คือ ไม่ให้ลำเอียง เพราะความ ลำเอียงนี้สามารถต่อยอดไปเป็นปัญหาเรื้อรัง ทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน ทุกแห่ง ความรักของพระเจ้านั้นก็ไม่มีลำเอียง พระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด ท่านเปาโลขอให้ทิโมธีทำทุกอย่างด้วยระเบียบ ที่ตั้งเอาไว้ เพราะว่า ที่ใดไร้ระเบียบก็จะสร้าง ความวุ่นวายได้ง่าย ข้อนี้เห็นด้วยกับท่านเปาโล อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:21

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2020 จัดการข้อกล่าวหา

1-Timothy-5-19-20
1-Timothy-5-19-20-com

 

 

อย่ายอมรับข้อกล่าวหาผู้ปกครอง นอกจากจะมีพยานสองหรือสามคน ส่วนคนที่ยังทำบาปอยู่ ก็ต้องถูกตำหนิ ตักเตือนต่อหน้าทุกคน เพื่อคนที่เหลือจะได้เกรงกลัว ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:19-20

พระเยซูทรงกล่าวไว้ในเรื่องนี้ มัทธิว 18:15-17อย่างแรกต้องไม่เชื่อข่าวลือใด ๆ แต่ต้องพิสูจน์ ให้รู้ว่า ข้อกล่าวหาเป็นจริงหรือไม่ ถ้ามีพยาน รู้เห็นและเป็นพยาน ก็ต้องดูด้วยว่า พยานนั้น เชื่อถือได้หรือไม่ และหากข้อกล่าวหาเป็นจริง ก็ต้องตักเตือนกันตามตรง ต่อหน้าชุมชนผู้เชื่อ เพื่อไม่ให้มีการเอาเยี่ยงอย่าง ผู้ปกครองมีโอกาสทำผิดได้มากเหมือนคนอื่นเขามีหน้าที่รับผิดชอบอันสูงส่ง ชีวิตส่วนตัวก็ต้อง ถูกต้องและดีงามอย่างที่ท่านเปาโลได้กำหนดไว้ ในบทก่อนหน้านี้ อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:19-20

26 กุมภาพันธ์ 2020 ทัศนคติต่อผู้ปกครอง


1-Timothy-5-17-18-web

 

1-Timothy-5-17-18

 

ผู้ปกครองทั้งหลายที่ดูแลเอาใจใส่ อย่างดีนั้น ควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ใส่ใจพระคำ ทั้งเทศนาและสอน พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “อย่าเอา ตะกร้อครอบปากวัวขณะที่มัน นวดข้าวอยู่” และ “คนทำงานก็ สมควรได้รับค่าจ้างของตน” ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:17-18

ท่านเปาโลบ่งบอกเราชัดว่า ผู้ปกครองนั้นควร เทศนาสั่งสอนได้ และท่านก็ขอให้คนอื่น ๆ ได้ ให้ความเคารพกับผู้ปกครองที่ทำงานหนักทำอย่างดีเลิศ ทำด้วยใจทุ่มเท เพื่อชุมชนคน ของพระเจ้า ผู้ปกครองที่ทั้งหนุนใจและสอน เพื่อให้คนไม่ตกในคำสอนผิด เพื่อทำให้ชีวิต ของพี่น้องดีขึ้นควรได้รับเกียรติมาก อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:17-18

25 กุมภาพันธ์ 2020 หญิงม่ายที่มีญาติ

1-Timothy-5-16-web1-Timothy-5-16

 

สตรีผู้เชื่อคนใดที่มีญาติเป็น หญิงม่าย ก็ให้ช่วยเลี้ยงดู พวกเธอเพื่อไม่ให้เป็นภาระ ของคริสตจักร คริสตจักรจะได้ ไปสงเคราะห์หญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:16

ท่านเปาโลให้ความสำคัญกับหญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริง ๆ โดยสั่งให้ผู้เชื่อเอาใจใส่คนที่เป็นม่ายซึ่งเป็นญาติของ ตนเอง เพื่อคริสตจักรหมดภาระจากพวกเธอ และ ไปดูแลคนที่ไร้ญาติขาดมิตร นี่ดูเหมือนเป็นภาระที่หนักของคริสตจักร แต่.. พระเจ้า ไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น พระเจ้าทรงพอพระทัย ที่คนของพระองค์จะให้เวลาและ ช่วยเหลือคนทุกข์ยากจริง ๆ พระองค์ไม่ทรงลำเอียง และไม่เห็นแก่ใคร ทรงบอกไว้ว่า ที่ทำแก่คนเล็กน้อยคนหนึ่ง ก็เหมือนทำให้แก่พระองค์ด้วย อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:16

 

24 กุมภาพันธ์ 2020 สันหลังยาว

1-Timothy-5-13-15

1-Timothy-5-13-15-com

 

นอกจากนั้นบางคนยังเกียจคร้าน สันหลังยาว เที่ยวไปตามบ้าน มีนิสัยนินทาว่าร้าย ยุ่งเรื่องคนอื่น พูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ดังนั้นข้าจึง อยากให้ม่ายสาวมีสามี มีลูกชาย ลูกสาว ได้ดูแลบ้านเพื่อไม่ให้ศัตรู หาช่องใส่ร้ายได้ และมีบางคน ก็ได้ติดตามซาตานไปแล้้ว ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:13-15

การเป็นคนเกียจคร้านสันหลังยาวนั้น ไม่ได้อยู่กับอายุ คนที่มีนิสัยต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน และนำมาพูดต่อให้ เขาเสียหายนั้น ต้องหันกลับมาดูชีวิตของตนเองด้วย ความจริงข่าวชาวบ้านที่ย้ำเน้นสิ่งที่เลวร้าย และพูดต่อ กันไปโดยไม่คิดจะช่วยกันแก้ไข นั่นก็น่ากลัวจริง ๆ น่ากลัวกว่าสมัยก่อนเพราะมันแพร่ไปได้รวดเร็ว คลุม พื้นที่ทั้งโลก การที่ม่ายสาวจะแต่งงาน มีครอบครัว มีลูก เท่ากับ ท่านเปาโลกำลังเสนองานให้พวกเธอได้ทำตลอดชีวิต เลยทีเดียว ยังมีผู้หญิงที่ปล่อยตัวและตามความต้อง การของตนเองทำให้ตัวเองพินาศไปก็มาก เพื่อไม่ให้กลายเป็นคนเกียจคร้าน แม้คนอาวุโสก็ต้อง หาอะไรทำด้วย นอกเหนือไปจากชีวิตที่ติดตามพระเจ้า อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:13-15

23 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าองค์นิรันดร์

God-Att-Ps-90-2

 

ก่อนภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้แผ่นดินและ โลกเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลตราบจนนิรันดร์กาล ถอดความจาก สดุดี 90:2

พระเจ้าของเราทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งใน เอกภพ มนุษย์เราอาจไม่ยอมรับพระองค์ และ กล่าวว่า ไม่มีพระเจ้า แต่ความมหัศจรรย์ของชีวิต และธรรมชาติในรายละเอียด ทำให้เราไม่อาจพูด ได้ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเอง .. พระองค์ผู้ทรงเป็น พระเจ้าจากนิรันดร์ถึงนิรันดร์ ผู้ทรงอยู่เหนือ กรอบเวลาของโลก ทรงบอกเราในพระคัมภีร์ ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

21 กุมภาพันธ์ 2020

1-Timothy-5-11-12-web

1-Timothy-5-11-12

 

แต่อย่าลงทะเบียนให้หญิงม่ายสาว เพราะเมื่อไรที่ความอยากของ พวกเธอชักจูงให้ห่างพระคริสต์ พวกเธออาจจะอยากแต่งงาน อีกครั้ง เธอจึงมีโทษ เพราะไปละเมิดคำปฏิญาณเดิม ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:11-12

ท่านเปาโลเสนอว่า ไม่ควรลงทะเบียนแม่ม่ายที่อายุน้อย ให้คริสตจักรช่วยดูแล บางคนอาจต้องการแต่งงานใหม่ เนื่องจากความต้องการทางกาย จากคำพูดของท่าน เปาโล ดูเหมือนว่า บางคนไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ หรือการแต่งงานเกิดจากความไม่สามารถรักษาตัว ให้บริสุทธิ์ตัวเธอเองก็จะถูกคนอื่นตำหนิติเตียน ท่านเปาโลไม่ได้ต้องการให้คริสตจักรปฏิเสธพวกเธอ แต่ให้ระวัง ทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับทุกคน ท่านไม่ได้ห้ามการแต่งงานใหม่ จากข้อถัดไปเราจะเห็น ความคิดของท่าน อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:11-13

20 กุมภาพันธ์ 2020 ทะเบียนแม่ม่าย

1-Timothy-5-9-10-web

 

1-Timothy-5-9-10

การลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือ หญิงม่ายนั้น จะลงได้เมื่อเธอ อายุเกินหกสิบปี และมีสามีเดียว และเธอต้องมีชื่อเสียงดี เป็นที่รู้กันว่า เธอเอาใจใส่เลี้ยงดูลูก มีน้ำใจรับรอง แขก ล้างเท้าคนของพระเจ้า ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก และทุ่มเททำดี ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:9-10

ระบบการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนคริสเตียนนั้น นับว่า ก้าวหน้ามาก มีการลงชื่อแม่ม่ายที่มีอายุเกิน 60 ปี เพื่อเป็นหลักประกันว่า คริสตจักรจะต้องช่วยดูแลคน เหล่านี้ต่อไป น้ำใจของพระเจ้าที่มีต่อคนชรานั้น มากมายเหลือล้น เป็นตัวอย่าง เป็นรากฐานของการสร้างชุมชนที่เอื้อเฟื้อ จากพระคำข้อนี้เราเห็นว่า คนที่ได้ลงทะเบียนก็ต้องเป็น คนที่มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อผู้อื่นมาก่อน ท่านเปาโล ไม่สนับสนุนที่จะให้ใครก็ตามช่วยคนที่เกียจคร้าน ไม่ เอาไหน ท่านพูดเสมอถึงการทำงานที่จะต้องเลี้ยงชีพ และให้เป็นที่นับหน้าถือตาทั้งกับคนภายในและภายนอก อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:9-10

19 กุมภาพันธ์ 2020 คนในครอบครัว

1-Timothy-5-8-PK

 

1-Timothy-5-8-COM

 

 

ถ้าใครไม่ยอมเลี้ยงดูญาติพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว เท่ากับคนนั้นปฏิเสธความเชื่อ และชั่วกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:8

เรื่องการดูแลพี่น้อง คนในครอบครัวนั้น เป็นสิ่งที่ท่าน เปาโลย้ำแล้วย้ำอีก ที่เราทุกคนเกิดในครอบครัว ก็ เป็นสิ่งดี ทำให้เรามีคนรู้ใจ แม้ว่าจะกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่คนในครอบครัวมักจะมีความห่วงใยกัน รักกันและกัน หากผู้เชื่อไม่ดูแลคนในครอบครัว เท่ากับเขาล้มเหลว ในความเชื่อของเขา หากพ่อแม่ไม่ดูแลครอบครัว แต่หลงไปทำบาป ทำตามใจตัวเอง เหมือนอย่างคนใน โลกนี้ ไปมีคนรักใหม่ ลืมครอบครัวที่เริ่มต้นด้วยกัน มาตั้งแต่แรก ก็ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัย เพราะการ มีครอบครัวเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้เป็นจุด เริ่มต้นของความรัก… เราอาจมีข้อแก้ตัวมากมาย แต่ ความรักนั้น เริ่มที่อดทนนาน…. อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:8

 

18 กุมภาพันธ์ 2020 ม่ายชราม่ายสาว

1-Timothy-5-5-7web

1-Timothy-5-5-7

หญิงม่ายที่ขัดสนจริง ๆ และ อยู่ลำพังคนเดียวมีความหวังใน พระเจ้า เธออธิษฐานและขอความ ช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งวันและคืน แต่หญิงม่ายที่ปล่อยตัวนั้น ก็เหมือนกับตายทั้งเป็น จงกำชับพวกเธอในเรื่องเหล่านี้ เพื่อว่าพวกเธอจะไม่ถูกใครตำหนิ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:5-7

หญิงม่ายในสมัยก่อนนั้น อย่างที่เคยบอกคือ จะขัดสนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ม่ายที่ชราแล้ว พวกเธอจะเป็นคนที่ ต้องพึ่งพระเจ้ามาก จึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตกับการ อธิษฐานให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในคริสตจักรเราพบว่า ม่ายเหล่านี้แหละที่เป็นคนมีความ เชื่อ และเป็นพลังการอธิษฐานของคริสตจักร แต่ยังมีแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ที่ยังสนุกเพลิดเพลินในชีวิต ได้ ท่านเปาโลได้เตือนแม่ม่ายกลุ่มนี้ให้ระวังตัว ให้ทิโมธีช่วย สอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับพวกเธอ เพราะว่า การใช้ชีวิตโดยไม่ระวังเท่ากับตายทั้งเป็น ความจริงนั้น ไม่ว่าในยุคโบราณ หรือวันนี้ เรื่องราวชีวิต ผลที่ได้ก็เหมือนกัน อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:5-7

17 กุมภาพันธ์ 2020 เรื่องของญาติผู้ใหญ่

1-Timothy-5-4

1-Timothy-5-4com

 

 

ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลาน ก็ให้ลูกหลานได้เรียนรู้การทำหน้าที่ ในทางของพระเจ้า โดยให้ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวตนเองเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พระเจ้าทรงพอพระทัย กับการทำเช่นนี้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:4

นี่เป็นการสร้างสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ การดูแลผู้ที่ อ่อนแอกว่า ไม่ใช่สังคมที่คนแข็งแรงเอาเปรียบคนที่ อ่อนแอ ท่านเปาโลชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งแตกต่างจาก สังคมที่เป็นอยู่ในเวลานั้น เด็กกำพร้า หญิงม่ายต่าง ตกอยู่ในความยากแค้นแสนสาหัสเป็นส่วนใหญ่ การตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณเป็นเรื่องสำคัญใน หมู่คนที่เชื่อพระเจ้า คล้าย ๆ กับสังคมไทยที่ลูกต้อง ตอบแทนพ่อแม่ สิ่งที่ต่างคือ เมื่อทำเช่นนี้ คนที่ทำรู้ว่า เป็นที่พอน้ำพระทัย เป็นพระพรทั้งกับ ตัวเองและครอบครัว  อธิบายเพิ่มเติมทิโมธี 5:4

17 กุมภาพันธ์ 2020 รักเงิน

1-Timothy-6-10

 

1-Timothy-6-10-com

 

เพราะว่า การรักเงินทอง เป็นรากเหง้าของความชั่วทุกชนิด เพราะความโลภ หลายคนได้เดิน ออกจากความเชื่อและทำร้ายตัวเอง ให้เจ็บปวดอย่างยิ่ง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 6:10

 

พระเจ้าทรงเตือนเราไม่ให้รักโลกนี้ เงินเป็นสิ่งหนึ่งที่เรา หลงรักไม่ได้ แต่คนทั้งโลกกำลังหลงรักมัน เงินเป็นสิ่งที่ ดูดี มีประโยชน์ น่าจับต้อง เวลาได้ใช้ก็สนุก สบายใจ ทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้เรารักเงิน? ทำไมเงินจึงเป็นรากของ ความชั่วทั้งปวง? ดูจากข้อนี้ รักเงิน กับโลภ มาพร้อม ๆ กัน ความโลภคือ เราอยากได้บางสิ่งมาก ๆ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ต้อง เองมันมาให้ได้ บางทีมีอยู่มากแล้ว แต่ก็ยังอยากได้อีก ไม่มีใจเหลือกับอย่างอื่น ไม่มีใจให้พระเจ้าแล้ว เพราะ สิ่งที่ต้องการสุดคือ ต้องการรวย ต้องการเงิน เข้าใจไป ว่า เงินทำได้ทุกอย่าง พอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องการพระเจ้า อีกต่อไป ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงเตือนแล้วว่า ถ้าได้ของสิ้น ทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตนจะมีประโยชน์อะไร อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:10

16 กุมภาพันธ์ 2020 องค์ผู้พิพากษา

Judge-Acts-10-42

 

และพระเยซูทรงบัญชาให้เรา ประกาศแก่คนทั้งหลายเพื่อยืนยันว่า พระองค์คือ ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็น ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ถอดความจาก กิจการ 10:42

 

พระเจ้าพระบิดา ทรงแต่งตั้งพระเยซูเป็นผู้พิพากษา อาจมีเหตุผลหลายอย่าง แต่ที่เรารู้คือ พระองค์ ทรงเป็นผู้เดียวที่เหมาะสม ทรงเป็นทั้งพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบอย่างที่ พระเจ้าทรงประสงค์ ทรงเข้าใจมนุษย์ดีเพราะ ได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลาย ฮีบรู 2:14-18 ขอสรรเสริญและน้อมรับพระองค์ ผู้ทรงเป็นผู้พิพากษามนุษย์ทุกคน

15 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้พิพากษามาแล้ว

 

James5-9judge

พี่น้องเอ๋ย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้ทรงพิพากษาประทับยืนอยู่ ที่ประตูแล้ว ถอดความจาก ยากอบ 5:9

การบ่นว่ากันในที่นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้แค้น คน ๆ หนึ่งอาจทำผิดกับเรา แต่เราไม่ได้จัดการอย่าง ถูกทางแต่กลับเอาเขาไปว่ากับคนอื่น ทั้ง ๆ ที่เราควร จะฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้า หากเราคิดให้ลึก เราจะรู้ ว่าการบ่นว่ามันอาจจะยกระดับไปเป็นการให้ร้ายป้ายสี เป็นพยานเท็จ เป็นอย่างอื่นที่ถึงตาย

14 กุมภาพันธ์ 2020 ทิโมธีกับคนต่างเพศต่างวัย

1-Timothy-5-2-3-web

 

1-Timothy-5-2-3com

ปฏิบัติต่อสตรีสูงวัยเหมือน เธอเป็นมารดา และหญิงสาวที่ อ่อนกว่าเหมือนเป็นน้องสาว ด้วยใจบริสุทธิ์ จงให้เกียรติแก่หญิงม่ายไร้ที่พึ่ง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:2-3

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัยนั้น ในสังคมคริสเตียนยิวมี ความคล้ายคลึงกับคนไทย คือผู้ที่อ่อนวัยกว่าก็ให้ เกียรติผู้ที่สูงวัยกว่าตามวัยของเขา ท่านเปาโลบอกให้ ทิโมธีให้ความเคารพกับสตรีที่เป็นแม่ม่าย ซึ่งในสังคม โบราณไม่ได้คิดอย่างนั้น พวกเขาจะคิดว่าแม่ม่ายเป็น เหมือนชนชั้นที่ต่ำกว่าผู้ชาย และพวกเธอไม่มีสิทธิเป็น เจ้าของบ้านที่ดิน ถ้าสามีตาย เธอก็แทบจะไม่มีทางหา รายได้เลย ต้องพึ่งพาครอบครัว ถ้าเธอยังมีพ่อ หรือ ลูกชายก็จะช่วยได้มาก คำสอนของท่านเปาโลช่วยให้ แม่ม่ายยากจนมีคนดูแลเอาใจใส่ นอกจากนั้น ผู้รับใช้อย่างทิโมธีจะต้องให้เกียรติผู้หญิง เหมือนเป็นน้องสาว ต้องไม่ใช้วาจาล่วงล้ำ หรือหยอก เล่นอย่างไม่สมควร อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:2-3

13 กุมภาพันธ์ 2019 ทิโมธีกับคนต่างวัย

1-Timothy-5-1

 

1-Timothy-5-1re

 

อย่าตำหนิผู้อาวุโสอย่างเกรี้ยวกราด แต่จงเตือนเขาเหมือนว่าเขาเป็นพ่อ ของเจ้า จงปฏิบัติต่อชายหนุ่มที่อ่อน กว่าเจ้าเหมือนเป็นน้องชาย ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:1

 

ท่านเปาโลเตือนทิโมธีคนหนุ่มให้สุภาพต่อคนที่ มีอายุสูงกว่าจากใจจริง รวมทั้งถืิอว่า ชายหนุ่ม คนอื่น ๆ เป็นพี่น้องของเขาด้วย ถึงแม้ว่าคน ที่มีอายุมากกว่าเป็นคนที่ต้องเตือนสติ เพราะ เขาอาจจะแก่เกินเปลี่ยน ไม่ยอมรับการเปลี่ยน จากพระเจ้า (ไม่ใช่สมัยทิโมธีเท่านั้น แต่เป็นสมัย นี้ด้วยที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องพบเจอ) คำว่าเตือนที่ท่านเปาโลใช้ มีความหมายว่า เข้าไปช่วยข้าง ๆ พูดอีกอย่างได้ว่า ช่วยหนุน กำลังเขาคนนั้นให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:1

 

 

12 กุมภาพันธ์ 2020 ดูแลให้ดีทั้งในและนอก

1-timothy-4-v-16

1-timothy-4-v-16-com

 

จงเอาใจใส่ ดูแลทั้งชีวิตและคำสอน ของตัวเจ้าเป็นอย่างดี จงพากเพียรบากบั่น ในสิ่งเหล่านี้ เมื่อทำเช่นนั้นแล้วเจ้าจะช่วยทั้ง ตัวเจ้าและผู้ฟังให้รอดได้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 4:16

 

อย่างแรกที่คริสเตียนต้องใส่ใจคือ ชีวิตของตัวเอง ทั้งภายนอกและภายใน ถ้าคำสอนดี ถูกต้อง น่าเชื่อถือ แต่ชีวิตภายในของคนสอนกลับคดโกง ทุกสิ่งจะพัง ไม่เป็นท่า ดังนั้นเมื่อสอนคนอื่นแล้ว ก็ต้องใส่ใจชีวิต ของตนเองให้ถูกต้องกับพระเจ้าไม่ว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่ บากบั่นคือ มุมานะ พากเพียร ไม่ยอมถอย ไม่ยอมแพ้ จะต้องช่วยทั้งตัวเอง และคนอื่นให้รอดได้ ถ้าคนอื่น รอดแล้วตัวเองพินาศนับเป็นความน่าเสียใจที่สุดของ ชีวิตคนนั้น อธิบายเพิ่มเติม1 ทิโมธี 4:16

11 กุมภาพันธ์ 2020 ฝึกเป็นชีวิตจิตใจ

 

1-timothy-4-v-14-15-

1-timothy-4-v-14-15-com

 

อย่าละเลยของประทานซึ่งพระเจ้า ทรงให้เจ้าผ่านทางการเผย พระคำเมื่อผู้ปกครองวางมือบนเจ้า จงฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตจิตใจ เพื่อทุกคนจะได้เห็นความก้าวหน้า ของเจ้า ถอดความจาก 1 ทิโมธี 4:14-15

เมื่อพระเจ้าประทานความสามารถพิเศษให้แล้ว หน้าที่ของเราคือการร่วมมือเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์แบบ โดยทั่วไป เราต้องฝึกฝนทักษะเพื่อเราจะเก่งขึ้น ทำได้ ดีขึ้น และเชี่ยวชาญมากขึ้น ตัวอย่างของการวางมือ เพื่อรับใช้เฉพาะเจาะจงให้ไปดูที่กิจการ 13:1-3 ท่านเปาโลกำชับทิโมธีไม่ให้ละเลย ของประทานนี้ คำว่าของประทานนี้ เป็นการทำงานของพระวิญญาณใน บุคคล คนหนึ่งอย่างพิเศษ มาจากคำว่า คารีสหรือ พระคุณ ยิ่งกว่านั้น ทิโมธีจะต้องทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นอีก ใช่แล้ว ทั้งไม่ละเลย ทั้งฝึกฝน ทั้งทำให้ก้าวหน้า เป็นแบบนี้ ตัวเอง ครอบครัว คริสตจักรจะก้าวหน้า เกิดคาดทีเดียว อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 1:14

 

10 กุมภาพันธ์ 2020 แบบอย่างชีวิตหนุ่มสาว

1-timothy-4-v-11-131-timothy-4-v-11-13-com

 

 

จงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ อย่าให้ใคร ดูหมิ่นเพราะเจ้ายังหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อ ทั้งในทางวาจา การดำเนินชีวิต ความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ จงทุ่มเทเวลาในการอ่านพระคัมภีร์ ในที่ประชุม ทั้งในการเทศนา สั่งสอนจนกว่าเราจะมา 1 ทิโมธี 4:11-13

คนหนุ่มสาวของพระเจ้า ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนหนุ่มสาว ทั่วไปเขาไม่ต้องทำตามพวกนั้น ไม่จำเป็นต้องดูเจ๋ง สูบบุหรี่ กินเหล้า เที่ยวกลางคืน คนหนุ่มสาวของพระเจ้าต้อง แตกต่าง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า พวกเราเป็นคนหลุดโลก หรือเป็นคนเชย เราเลือกได้ว่า เราจะถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้าโดยใช้ชีวิตอย่างไร การเป็นคนของพระเจ้า ่หมายความว่า เราฉลาดที่เลือกทางที่สูงกว่า ดีกว่า คนหนุ่มสาวของพระเจ้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องคำพูด การใช้ชีวิต ความเชื่อมั่นในพระเจ้า มีชีวิตบริสุทธ์ ทุ่มเทศึกษาพระคำของพระเจ้า มีทักษะในการสอน การเทศนาอีกด้วย สามข้อสั้น ๆ นี้ บอกครบเลยว่า คนหนุ่มสาวของพระเจ้ามีลักษณะแบบใด อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 4:11-13