ตามติดชีวิตเปาโล

30 เมษายน 2020


2-Tim-3-10-11

2-Tim-3-10-11-comm

เจ้าเอง ได้ติดตามทั้งคำสอน การดำเนินชีวิต เป้าหมายของข้า ความเชื่อ ความอดทนนาน ความรักและความบากบั่น ทั้งการถูกข่มเหง และการทนทุกข์ซึ่งข้าต้องเผชิญ ในอันทิโอก อิโคนิยุม และที่ลิสตรา ข้าได้ทนต่อการข่มเหงเพียงใดเจ้าก็รู้ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยกู้ข้าจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด 2 ทิโมธี 3:10-11

ชีวิตของท่านเปาโลในการรับใช้นั้นไม่ง่ายเลย ลองนับดูสิว่า ท่านคุยกับทิโมธีถึงกี่อย่างที่ ทิโมธีติดตาม และรับรู้ความยากลำบากของท่าน เอาครูสอนผิดมาเปรียบเทียบกับชีวิตท่านเปาโล ไม่ได้เลย ต่างกันราวฟ้ากับเหว และชีวิตแบบที่ทิโมธีและพวกเราต้องติดตามคือ แบบของท่านเปาโล เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดในเมืองทั้งสาม ตามอ่าน ได้ที่ กิจการ 13:44-52, 14:1-6,8-20

 

 

ไปไม่ไกล

29 เมษายน  2020

2-Tim-3-8-9

2-Tim-3-8-9-com

 

คนเหล่านี้ต่อต้านความจริง เหมือนกับที่ยานเนสและจามเบรสได้ต่อต้านโมเสส พวกเขาเป็น คนคดโกงใจทราม ไม่มีใครยอมรับความเชื่อแบบพวกเขา แต่พวกเขาจะไปได้ไม่ไกล เพราะความโง่ของพวกเขาชัดเจน เหมือนอย่างชายสองคนนั้น 2 ทิโมธี 3:8-9

ชายสองคนที่ต่อต้านโมเสส ในอพยพ 7:11 เป็น ผู้ใช้เวทมนตร์ชาวอียิปต์ พวกเขาใจทรามเพราะ พยายามทำร้ายผู้อื่นได้ด้วยคาถาต่าง ๆ ของตน ครูสอนผิดในคริสตจักรต่อต้านความจริงของ พระเจ้าเหมือนกับคนสองคนนั้น แต่แล้วในที่สุด พวกเขาจะถูกเปิดโปง เราอย่าลืมว่า ที่ท่านเปาโล เขียนจดหมายฉบับนี้มาก็เพื่อชี้แจงให้เห็นถึง อันตรายของครูสอนผิดทั้งหลาย และในโลกปัจจุบันของเรา พวกนี้มีอยู่ดาษดื่น เห็นเต็มไปหมด เราจึงต้องระวัง!

อย่าให้เขาหลอก

28 เมษายน 2020

2-Tim-3-6-7

2-Tim-3-6-7com

มีคนจากพวกเขาแอบเข้าไปตามบ้าน เรือน และหลอกหญิงที่ขาดปัญญา ซึ่งชีวิตเต็มด้วยบาปให้เป็นเชลยจากความปรารถนาต่าง ๆ ของพวกเธอ แม้ว่าผู้หญิงเหล่านี้เรียนเสมอแต่กลับไม่เคยรู้ถึงความจริงได้เลย ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:6-7

กรณีที่ท่านเปาโลกล่าวถึงคือ พวกครูสอนผิด มีเป้าหมายหลอก ชักชวนกลุ่มผู้หญิงในคริสตจักร (1 ทิโมธี 5:13-15) ท่านใช้คำว่าหลอกให้เป็นเชลย คือให้ตกอยู่ในการควบคุมของพวกเขา ทุกวันนี้การถูกหลอกให้หลงไปตามความอยากที่ชั่ว เกิดขึ้นทุกวัน เราทุกคนถูกหลอกได้ง่ายมาก และเราถูกหลอก ทุกชั่วโมงจากสื่อต่าง ๆ มันเข้ามาในบ้าน ถึงห้อง นอน ถึงหัวใจของเราเอง เราถูกหลอกได้เพราะเราไม่รู้ ทำตัวเองให้รู้แล้วกัน

คนที่ต้องระวัง

27 เมษายน 202

2-Tim-3-3-5

2-Tim-3-3-5-comre

ไม่รักใครเลย ไม่อาจคืนดีกับ ใครได้ ใส่ร้ายผู้อื่น ไม่ควบคุมตนเอง โหดร้าย เกลียดชังความดีทรยศ ไร้ความปราณี เต็มไปด้วยการเหยียด หยามผู้อื่น รักความสนุกสนานมาก กว่ารักพระเจ้า ทำทีว่าสนใจทางพระเจ้า ในขณะที่ไม่ยอมรับฤทธิ์ ให้หลีกเลี่ยงคนอย่างนั้น ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:3-5

นอกจากจะต้องหลีกเลี่ยงคนที่ท่านเปาโลบรรยาย มานั้น เราเองก็ต้องระวังตัวไม่เป็นคนแบบนั้นด้วย คนที่น่ากลัวคือคนที่ทำท่าทาง ทำทีว่ารักพระเจ้า แต่ไม่ได้ยอมรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างที่เป็น จริง พวกนี้แสดงออกเก่งมาก เพราะว่า เขาได้ ประโยชน์จากการทำทีว่ารักพระเจ้า คนที่รับใช้พระเจ้าบางคนก็เป็นเช่นนี้ บางคนทำเป็นอาชีพ ไม่ใช่เพราะรักที่จะรับใช้พี่น้อง ดังนั้นต้องสังเกตให้ดี เพื่อจะไม่สะดุดล้มลง เพิ่มเติม 2 ทิโมธี 3:3-5

พระวิญญาณประเสริฐ

26 เมษายน  2020

Neh-9-20-Good-Spirit

พระเจ้าประทานพระวิญญาณประเสริฐ ให้สั่งสอนพวกเขา และไม่ให้ปากของพวกเขาขาดมานา และประทานน้ำดับกระหายพวกเขา ถอดความจาก เนหะมีย์ 9:20

เราเคยได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออก มาจากอียิปต์ ประทานอาหาร น้ำ ให้เขาไม่ขาด แต่อีกเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินคือ พระวิญญาณ ประเสริฐของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนพวกเขาระหว่าง ทางมาโดยตลอด พวกเขาเป็นคนดื้อดึง ขี้บ่น ได้อะไรอย่างก็ไม่เคยพอใจ เป็นชนชาติที่พระเจ้า ทรงเหน็ดเหนื่อยกับพวกเขามาก แต่พระองค์ก็ ไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลย

พระวิญญาณนิรันดร์

25 เมษายน 2020

Heb-9-14-Eternal-Spirit-

 

พระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวาย พระองค์เองโดยปราศจากตำหนิแด่พระเจ้า โดยพระวิญญาณนิรันดร์ จะชำระจิตสำนึกเราให้พ้นจากการงานที่ไร้ค่า เพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ถอดความจาก ฮีบรู 9:14

คนยุคสุดท้าย เหมือนจริง ๆ

24 เมษายน  2020

2-Tim-3-1-2

2-Tim-3-1com

ขอให้เจ้าเข้าใจว่า ช่วงวันสุดท้ายของโลกจะเกิดความยุ่งยากน่ากลัวเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวรักตัวเองบูชาเงิน โอ้อวด เย่อหยิ่ง วาจาก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย ถอดความจาก 2 ทิโมธี 3:1-2

ช่วงวันสุดท้ายของโลกที่ท่านเปาโลหมายถึงก็ คือตั้งแต่ที่ท่านเขียนจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จ กลับมาอีกครั้ง มันเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยาก วุ่น วาย สับสน ลำบาก ใน 1 ทิโมธี 4:1 ก็ได้พูด เรื่องเดียวกันว่า จะมีคนออกจากความเชื่อ และไปสนใจวิญญาณที่ล่อลวง คำสอนของมาร ติดตามคำสั่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต คำที่ท่าน กล่าวเหมือนกับติดตามลัทธิที่น่ากลัว สำหรับ ข้อนี้ท่านกล่าวถึงตัวคนเองว่าจะมีลักษณะทาง ลบอย่างไรบ้าง

หน้าที่ผู้รับใช้

23  เมษายน 2020

2-Tim-25-26

2-Tim-25-26com

และแก้ไขความผิดของฝ่ายตรงข้ามอย่างอ่อนสุภาพ เผื่อว่า พระเจ้าจะทรงให้เขากลับใจ ทำให้เขารู้ความจริง และเขาจะได้กลับมามีสติ และหนีจากกับดักมาร ที่พยายามจับเขาเป็นเชลยเพื่อให้ทำตามใจของมัน ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:25-26

ข้อก่อนหน้านี้บอกว่า คนของพระเจ้าจะต้องไม่ ช่างทะเลาะ น้ำใจดี มีทักษะการสอน อดทน ส่วนข้อต่อมาได้บอกว่า แก้ไขความผิด-ฝ่าย ตรงข้าม-อ่อนสุภาพ พระคำตอนนี้ช่วยทุกคน อย่างมาก ทำให้เราเห็นวิธีปฏิบัติตนต่อผู้ที่ยัง สงสัยอยู่ รวมถึงผู้ที่ต่อต้านพระเจ้า ในบทที่สองของทิโมธี ท่านเปาโลเปรียบว่า คนของพระเจ้าเป็นเหมือน ทหาร(3) นักกีฬา(5) เกษตรกร(6) คนงาน (15) ภาชนะ(21) เป็นครู(24) น่าคิดนะ

 

น้ำใจ สอนเป็น อดทน

23 เมษายน  2020

2-Tim-23-24-w

 

2-Tim-23-24

อย่าไปยุ่งกับการโต้แย้งที่โง่เขลาไร้สาระ เจ้าก็รู้ว่ามันยิ่งก่อให้เกิดการทุ่มเถียงกันเพิ่มขึ้นอีก ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็น เจ้าจะต้องไม่เป็นคนช่างทะเลาะ แต่ต้องมีน้ำใจดีต่อทุกคน มีทักษะการสอน อดทนเมื่อคนอื่นทำผิดต่อเขา ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:23-24

การทุ่มเถียงที่โง่เขลาไร้สาระนั้น หลีกได้ ถ้า เราไม่ต่อล้อต่อความเพราะอยากเอาชนะ หากมีเรื่องที่ทำให้ต้องทะเลาะท่านเปาโลขอให้ ทิโมธีเลี่ยงเสีย ผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่เหมาะที่ จะอยู่ในการทุ่มเถียงเช่นนี้ พวกเขาจะต้องพยายามให้เกิดสันติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พี่น้อง อีกอย่างต้องสอนเป็น และอดทนด้วย เมื่อไรผู้รับ ใช้ของพระเจ้าเป็นเช่นนี้ ในคริสตจักรก็จะมีสันติ สบายใจกันถ้วนหน้า 2 ทิโมธี 2:23-24

สิ่งที่หลีก สิ่งที่ติดตาม

22 เมษายน 20202-Tim-2-22

2-Tim-2-22-com

ดังนั้นให้หลีกหนีจาก ความเร่าร้อนของคนหนุ่ม และตามติดความชอบธรรม ความเชื่อ ความรักและสันติ พร้อมไปกับคนที่ร้องเรียก องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจใสสะอาด ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:22

สิ่งที่ท่านเปาโลกล่าวถึงตอนนี้คือ ความอยาก ของคนหนุ่ม ๆ นั่นเอง ซึ่งมันหมายถึงทั้งเรื่อง ทางเพศ รักเงิน รักอำนาจ อยากใหญ่โต รักสนุก สิ่งที่ทิโมธีต้องทำคือ วิ่งหาความชอบธรรม ความเชื่อในพระเจ้า ความรักและสันติสุขที่จะมี กับคนรอบข้าง จะเห็นว่า วิธีที่จะหนีได้ไม่ใช่หันไปนิ่งสงบ ทำจิตใจให้ว่างเปล่า แต่วิธีสู้กับสิ่งชั่วร้ายคือ การวิ่งเข้าหาทางของพระเจ้า … 2 ทิโมธี 2:22

เป็นภาชนะแบบใด?

21 เมษายน 2020

2-Tim-2-20-21-web

2-Tim-2-20-21-com

ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งไม่ได้มีแค่ภาชนะ ทองและเงิน แต่ยังมีไม้และดินด้วย บ้างก็ใช้ในงานมีเกียรติ บ้างก็ใช้ใน งานธรรมดา ดังนั้น หากใครชำระตัว เองจากสิ่งที่ไร้เกียรติ เขาก็จะเป็น ภาชนะที่ใช้ในงานมีเกียรติ ถูกแยกไว้เป็นของบริสุทธิ์ มีประโยชน์สำหรับเจ้าบ้าน พร้อมสำหรับงานที่ดีทุกอย่าง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:20-21

ข้อความตอนนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบว่า ในคน ของพระเจ้ามีทั้งพวกเป็นเงินทอง หรือเป็นไม้ และดิน เวลาจะใช้ในงานไหนก็ต้องใช้ให้ถูกงาน ถูกสถานที่ ภาชนะเงินทองก็ใช้ในงานที่มีเกียรติ เราจะเป็นภาชนะแบบใดเลือกได้เลย เจ้านายเป็น ผู้ที่จะเลือกใช้ให้อยู่ในงานมีเกียรติหรืองานที่ ด้อยเกียรติกว่า เรามีส่วนที่จะทำให้เจ้านายเลือก เราหรือไม่ .. อยู่ที่ว่าเราได้ชำระตัวเองหรือไม

 

ความจริงที่มั่นคง

20 เมษายน  2020

2-Tim-2-19

2-Tim-2-19-com

แต่รากฐานอันมั่นคงของพระเจ้า ยังคงอยู่ โดยมีการประทับตราว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าใคร เป็นของพระองค์”
และ “ให้ทุกคนที่ออกพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่ว”     ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:19

แม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูดต้องเกิดขึ้น แต่ความจริงของพระเจ้ายังคงยืนหยัดมั่นคง เป็นมาในอดีต จนสมัยท่านเปาโลและยืนยาว มาจนถึงทุกวันนี้ พระคำของพระเจ้านั้นไม่เหมือนข่าว หนังสือพิมพ์ ทวีตเตอร์ที่มาไม่กี่ วันแล้วก็ลืม ๆ กันไป อิสยาห์ 40:8 บอกว่าต้นหญ้าแห้งไป ดอกไม้ก็เฉา แต่พระคำของ พระเจ้าดำรงเป็นนิตย์ และพระเจ้าทรงรู้จักคนของพระองค์ คนที่ติด ตามพระองค์จริง ไม่ใช่คนที่พูดพระนามของ พระองค์แค่ติดปาก การที่เรามีชีวิตกับพระเจ้า ควรนำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์

จัดการให้ดี

16 เมษายน 2020

2-Tim-2-15

2-Tim-2-15-com

 

จงขยันหมั่นเพียรเต็มที่ เพื่อพระเจ้าจะทรงรับรองยอมรับเจ้าเป็นคนทำงานที่ไม่ต้องอาย จัดการ ดูแลคำแห่งความจริงอย่างถูกต้อง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2 :15

ทำดีที่สุด ขยัน พากเพียร ทำเต็มที่ในแบบที่ไปทาง เดียวกันกับพระองค์ ไม่บิดเบือนพระคำตามใจ แต่ สอนตามพระประสงค์ของพระองค์ ที่ท่านเปาโล เน้นย้ำทิโมธีเรื่องนี้เพราะมีคนมากมายที่สอนตามใจ ตัวเองไม่ได้สอนตามพระทัยพระเจ้า ในที่สุด เมื่อพระเจ้ามาตรวจสอบเขาจะได้รับคำรับรองจาก พระองค์ ไม่ต้่องอับอายการจัดการดูแลอย่าง ถูกต้อง..ทำให้เห็นภาพของคนทำงานมือที่ทำงาน อย่างระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ ในงานที่เขาทำ ไม่ว่าจะเป็นการก่ออิฐสร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ชาวนาที่ดำนาอย่างเป็นระเบียบ ความคิดเพิ่มเติมจาก 2 ทิโมธี 2 :15

อย่าสู้ ทำลายกัน

15 เมษายน 2020

2-Tim-2-14-web

2-Tim-2-14-com

เตือนสติคนของพระเจ้าเรื่องนี้ด้วย และกำชับพวกเขาต่อพระพักตร์ พระเจ้าไม่ให้โต้เถียงกันในเรื่องคำ ซึ่งไม่เป็นผลดี มีแต่จะทำลายคนที่ฟัง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2 :14

ประโยคนี้เป็นจุดเปลี่ยนของจดหมาย จากข้อ 3-13 ทิโมธีต้องคอยเตือนคนที่ซื่อตรงให้ระลึก ถึงสิ่งที่ท่านเปาโลได้กล่าวมา โดยเฉพาะข้อ 11- 13 ท่านเปาโลยังเตือนให้พวกเขาอย่าเอาเรื่อง คำ ความหมายต่าง ๆ มาทุ่มเถียงหาคำตอบกัน เพราะมันไม่ช่วยมีแต่ทำลาย เพราะในที่สุด ก็เป็นการพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่าใคร ความคิดเพิ่มเติม 2 ทิโมธี 2 :14

ทำตามสัญญาเสมอ

14 เมษายน  2020

2-Tim-2-13-web

2-Tim-2-13

หากเราไร้ความจงรักภักดี พระองค์ยังคงซื่อตรง เพราะพระองค์ไม่อาจ ปฏิเสธความเป็นพระองค์เอง ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:13

หากคนของพระเจ้าเกิดไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า ต่อไป ความหมายตรงนี้คือไม่เชื่อ ไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้า ในภาษาเดิมคำนี้ มีความหมายถึงทัศนคติ ความคิดที่ต่อเนื่องมานาน แต่ น่าประหลาดใจ..พระเจ้ายังทรงซื่อตรงต่อเขา ตัวอย่างการที่พระเจ้าทรงจัดการกับอิสราเอลที่ทำบาป การตามหา การเรียกกลับมาของพระองค์ ทำให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงทำตามพระ-สัญญาของพระองค์เสมอ เราจึงควรอดทนต่อความยากลำบากและซื่อตรง ต่อพระองค์ นึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา ความคิดเพิ่มเติม 2 ทิโมธี 2:13

ยืนหยัด..ได้อะไร?

13 เมษายน 20202-Tim-2-11-12

 

2-Tim-2-11-12-com

ข้อความนี้เป็นคำสัตย์จริง เพราะหากว่าเราตายกับพระองค์ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์ ถ้าเรายืนหยัดอดทน เราจะได้ครองกับพระองค์ หากเราไม่รับพระองค์ พระองค์จะทรงไม่รับเราเช่นกัน ถอดความจาก 2 ทิโมธี 2:11-12

ชัดเจนว่าหากเราตายกับพระองค์ เราจะมี ชีวิตกับพระองค์ มีชีวิตใหม่ ไม่เหมือนเดิมอีก ต่อไป ไม่ใช่คนดูเป็น ๆ แต่ตายฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราอดทนเราจะได้ครองร่วมกับพระองค์ เราหันกลับไปเปิดอ่านใน มัทธิว 10:33 และ ลูกา 12:9 จะเข้าใจความหมายนี้ดีขึ้น พระคัมภีร์สอนด้วยว่า มีการครองไม่เหมือนกัน เหมือนกับมีรางวัลต่างกัน วิวรณ์ 2:26-273:21 หากว่าเราไม่รับพระองค์ พระองค์ก็จะ ไม่รับเราในวันพิพากษาของพระเจ้าเช่นกัน มัทธิว 10:33 ข้อนี้ สำหรับคริสเตียนที่ต้อง ทนทุกข์ ถูกข่มเหงก็ยากเหลือเกิน มีพระเจ้า เท่านั้นที่จะให้กำลังใจจนสุดทางได้