ดูจากประวัติศาสตร์

22 ตุลาคม 2020

แต่แล้ว อีกไม่นานโรมก็ล่มสลาย แต่ผู้เชื่อในพระเจ้ากลับเพิ่มจำนวนทั่วโลกมาจนทุกวันนี้