21พฤษภาคม 2016 เพื่อนใกล้ตัว

  เพื่อนที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกล

ถอดความจากสุภาษิต 27:10

pro-27-10