21 กรกฎาคม 2017 พระเจ้าทรงเมตตา

พระเจ้าทรงเมตตาเขาและข้าด้วย

ถอดความจาก ฟีลิปปี 2:27

php-2-27-28-Daily2017_7_21