21 กันยายน 2017 ข่าวดีที่เกิดผล

ข่าวดีก็แผ่ไปทั่ว เกิดผลดีทุกแห่ง

ถอดความจาก โคโลสี 1:6

col-1-6-8-Daily2017_9_21