21 กันยายน 2019 ความหวังของอิสราเอล

ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นความหวังของอิสราเอล

ถอดความจาก เยเรมีย์ 14:8


hopeJer14-7