21 กุมภาพันธ์ 2016 สรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญพระเจ้า เพราะราชกิจอันอานุภาพของพระองค์

ถอดความจากสดุดี 150:2

ฟังเสียงเปียโนสรรเสริญพระเจ้ากัน