21 กุมภาพันธ์ 2018 สรุปลูกาบทที่ 4

พระเจ้าทรงเจิมเราให้
ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า 

ถอดความจากลูกา 4: 18 และ 19

 

Luke 4 สรุป