21 ธันวาคม 2016 รีบออกไป…

ทันทีที่ยูดาสกินขนมปังจิ้ม  ซาตานก็เข้าสิงเขา..

ถอดความจาก ยอห์น 13:27

john13-27-30-Daily2016_12_21