21 ธันวาคม 2017 เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

พระเยซูเติบโตทั้งแข็งแรง  เต็มด้วยสติปัญญา

และพระคุณของพระเจ้าก็อยู่เหนือพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 2:40

Luke2 40

 

การเติบโตอย่างนี้ ก็ดีสำหรับเราทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่

ให้เราทูลขอพระเจ้าที่เราจะแข็งแรง เต็มด้วยปัญญา

และพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่เหนือเราทุกเวลา