21 พฤศจิกายน 2017 จิตวิญญาณที่เข้มแข็ง

ทารกน้อยเติบโต  จิตวิญญาณเข้มแข็งยิ่งนัก

ถอดความจาก ลูกา 1:80

Luke1 80