21 มกราคม 2017 พระเจ้าผู้ประทานอาหาร

พระเจ้าตรัสว่า 

ดูสิ เราให้ธัญพืช….ต้นไม้ผล … พืชเขียวสดทั้งปวง  เป็นอาหาร

ย่อและถอดความจาก ปฐมกาล 1:29,30

IMG_6642