21 มกราคม 2019 บ่าวสองนาย

เธอจะรับใช้พระเจ้า พร้อมกับรับใช้เงินไม่ได้

ถอดความจาก ลูกา 16:13

mobile-Luke16v13