21 มิถุนายน 2017 เลือกให้เป็น

และท่านจะเห็นว่า  อะไรดีที่สุด….

เพื่อจะเป็นคนบริสุทธ์ ไร้ตำหนิในวันที่พระคริสต์กลับมา 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:10php-1-10-11-Daily2017_6_21