21 สิงหาคม 2016 ทรงคุ้นเคย

พระองค์ทรงรู้ความคิดของฉันได้แต่ไกล …

ทรงคุ้นเคยกับทางของฉันทั้งหมด ….

ถอดความจากสดุดี 139:2,3