21 สิงหาคม 2017 ยุคโลทกับโนอาห์

พอวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถัน จากฟ้า

เทโถมลงมาผลาญพวกเขาสิ้น

ถอดความจากลูกา 17:29

ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงเล่าถึงยุคของโนอาห์ที่คนสนใจแต่ทำบาป ความพินาศก็มาถึงเขา

พอถึงยุคของโลท เหตุการณ์ทำนองเดียวกันก็เกิดขึ้น

พระองค์ทรงเตือนอะไรสำหรับยุคของเรา?

Luke17-28