21 สิงหาคม 2019 ข่าวการคืนชีพ

พวกเธอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พวกอัครทูตทั้งสิบเอ็ด

ถอดความจาก ลูกา 24:9

luke24Mobilev9-11re