22 กันยายน 2016 ไม่เคยมีใครทำได้

ตั้งแต่โลกมีมา ยังไม่เคยได้ยินว่า

มีใครทำให้คนตาบอดมองเห็นได้เลย

ถอดความจาก ยอห์น 9:32

john-9-32-34-Daily2016_9_22

 ตั้งแต่โลกมีมา ยังไม่เคยได้ยินว่า มีใครทำให้คนตาบอดมองเห็นได้เลย

หากเขาผู้นี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เขาจะทำอัศจรรย์เช่นนี้ไม่ได้หรอก  ….

เจ้านะเกิดมาบาปหนานัก  แล้วยังจะมาสอนเราอีกรึ?  ออกไป… ไปให้พ้นหน้าพวกข้า