22 กันยายน 2017 ไม่หยุดอธิษฐาน

ตั้งแต่ได้ข่าวเรื่องท่าน 

เราไม่เคยหยุดอธิษฐานเพื่อท่านเลย

ถอดความจาก โคโลสี 1:9-10

col-1-9-10Daily2017_9_22