22 กันยายน 2019 ความหวังและน้ำพุแห่งชีวิต

โอ พระยาห์เวห์ ความหวังของอิสราเอล

เหล่าคนที่ละทิ้งพระองค์จะต้องอับอาย

ถอดความจาก เยเรมีย์ 17:13

hopeJer17-3