22 กุมภาพันธ์ 2019 แร้งกับซากศพ

“ซากศพอยู่ที่ไหน ฝูงแร้งจะบินรุมล้อมที่นั่น!”

ถอดความจาก ลูกา 17:37

mobileluke17v37