22 ธันวาคม 2017 ตามธรรมเนียม

เมื่อพระเยซูอายุ 12 ปี พวกเขาก็ขึ้นไป

ตามธรรมเนียมของเทศกาล

ถอดความจาก ลูกา 2:42

Luke 2 41-42a

Luke2 41-42b