22 พฤศจิกายน 2018 เติบโตผิดปกติ

มันเติบโตขึ้นเป็นต้นใหญ่ ให้นกมาอาศัยตาม

กิ่งก้านของมัน

ถอดความจากลูกา 13: 19

Mobile-Luke-13-18-19re