22 พฤษภาคม 2016 ทรงพระชนม์อยู่

พระเยซูคริสต์ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา

ถอดความจาก  1 โครินธ์ 12:12

ฟังเพลงภาษาโปรตุเกสนะ…. คนนี้ร้องเพลงดีมาก แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจมาก แต่ลองใช้ใจของเราฟังดูซิ