22 พฤษภาคม 2018 ทั้งขึ้นทั้งล่อง

ส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม

เจ้าก็ว่า นี่เป็นคนตะกละ

ถอดความจากลูกา 7:34

Luke7-31-35re