22 มิถุนายน 2016 ความจริงคือ…

เรารู้จักพวกเจ้า ความจริง… เจ้าไม่ได้รักพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 5:42

john-5-41-43-Daily2016_6_22