22 มิถุนายน 2017 แผ่ขยายข่าวดี

สิ่งที่เกิดกับข้า  ทำให้ข่าวดีขยายแผ่ออกไป 

 ถอดความจากฟีลิปปี 1:12

php-1-12-13-Daily2017_6_22