22 มีนาคม 2015 ชวนกันสรรเสริญ

 จงสรรเสริญพระเจ้าจากแผ่นดินเถอะนะ…

สัตว์ป่า สัตว์ใช้งาน  สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่บิน

ถอดความจากสดุดี 148:7 และ 10

creative commons จาก http://blog.forestandbird.org.nz
creative commons จาก http://blog.forestandbird.org.nz