22 มีนาคม 2019 ไม่หยุดขอ

เขากลับร้องเสียงดังขึ้น

“ท่านเยซู ท่านเยซูขอรับ ขอโปรดเมตตากระผมด้วย”

ถอดความจากลูกา 18:39

LukeMobile18v38-39