22 สิงหาคม 2015 ขออย่าทอดทิ้ง

เมื่อฉันเริ่มเข้าสู่วัยชรา  ผมของฉันหงอก

ขอพระเจ้าอย่าทรงทอดทิ้งฉัน

ถอดความจากสดุดี 71:16

ภาพของFrancisco Goya - http://www.eeweems.com/goya/old_men_eating_900.jpg
ภาพของFrancisco Goya – http://www.eeweems.com/goya/old_men_eating_900.jpg