22 สิงหาคม 2017 แบบเดียวกัน

วันที่บุตรมนุษย์กลับมา ก็จะเป็นอย่างนั้น !

ถอดความจาก ลูกา 17:30

ความทันทีทันใด ความเร่งด่วน การตั้งตัวไม่ทัน เป็นลักษณะของ

การเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเยซู

เราเตรียมตัวพร้อมพอไหม?  ….​ถ้ายัง ก็รีบเตรียมได้แล้ว ทั้งเธอ และเราต้องเตรียมตัวเหมือนๆ กัน

Luke17-30-31