22 สิงหาคม 2019 ข่าวการคืนชีพ

เปโตรจึงกลับไป และใคร่ครวญ ประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ถอดความจาก ลูกา 24:12

luke24Mobilev12re