22 เมษายน 2015 ผู้มาเยือน

ดูเถิด มีทูตสวรรค์จากองค์พระผู้เป็นเจ้า

มายืนอยู่ข้าง ๆ เปโตร

ถอดความจาก กิจการ 12:7


Daily2015_4_22 (1)