22 เมษายน 2016 เปิดโปง..ไม่เอา

ทุกคนที่ทำชั่ว เกลียดความสว่าง 

ถอดความจาก ยอห์น 3:20

john-3-20-21-Daily2016_4_22