22 เมษายน 2019 ไม่มีช่องสังหาร

พวกเขาก็ไม่มีช่องทางที่จะทำอะไรได้เลย

เพราะว่าประชาชนชอบฟังพระองค์มากจริง ๆ

ถอดความจาก ลูกา 19:48

MobileLuke19v47-48Recovered