23 กรกฎาคม 2016 หวังที่พระวจนะ

พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นโล่ของฉัน 

ฉันฝากความหวังไว้ที่พระวจนะของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 119:114

IMG_4285