23 กันยายน 2015 กันเปาโลไว้!

แม้กระทั่งเพื่อนของเปาโลที่เป็นหัวหน้าศาสนาในแคว้นเอเซียก็เป็นห่วง

ถอดความจาก กิจการ 19:31