23 กันยายน 2017 พระสิริที่เต็มแผ่นดิน

บริสุทธิ์  บริสุทธิ์ บริสุทธิ์   พระเจ้าองค์จอมทัพ

แผ่นดินโลกทั้งสิ้น เต็มด้วยพระสิริตระการของพระองค์ 

ถอดความจาก อิสยาห์ 6:3

 

IMG_6814re