23 กุมภาพันธ์ 2017 เผยพระนามแล้ว

ลูกเผยพระนามแก่คนที่ทรงให้ลูกพวกเขาเป็นคนของพระองค์ และ เชื่อฟังทำตามพระคำ

ถอดความจาก ยอห์น 17:6john17-5-6-Daily2017_2_23