23 กุมภาพันธ์ 2018 จับปลาไม่ได้เลย

ท่านอาจารย์.. พวกเราหาปลามาทั้งคืน

และจับปลาไม่ได้เลย

ถอดความจาก ลูกา 5:5

Luke5-5